Επιδοτούμενα προγράμματα

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Επικοινωνία http://a-logica.gr/
Δημιουργήθηκε από

Περιγραφή

Στην  Ελλάδα  σήμερα  αλλά  και  στις  περισσότερες χώρες  του  σύγχρονου  κόσμου  διανύουμε  μια  περίοδο  ευμετάβλητης  οικονομικής  ισορροπίας.

Η  ισορροπία  αυτή  για  να  γίνει  σταθερά και  μακροχρόνια  πρέπει    να  στηρίζεται  σε  υγιείς  και  ευέλικτες  Επιχειρήσεις.

Οι  Επιχειρήσεις  αυτές  θα  πρέπει  να  υποστηρίζονται  από  σύγχρονα  εργαλεία  πληροφόρησης  και  Συμβούλους  που  ανά  πάσα  στιγμή  θα  γνωρίζουν  τα  τεκταινόμενα  στην  αγορά  για  την  έγκυρη  και  έγκαιρη  ενημέρωση  των  Πελατών  τους.

Μέσα  σε  αυτόν  τον  καταιγισμό   της  πληροφόρησης   και  των  συνεχών  αλλαγών  υπάρχουν  ευκαιρίες  που  πρέπει οι  σωστές  Επιχειρήσεις  να  εκμεταλλευτούν.

Κάθε  Επιχείρηση  όντας  ένας  αυτόνομος  οργανισμός  έχοντας  τα  δικά  της  χαρακτηριστικά  προσπαθεί  να  αντλήσει  ότι  καλύτερο  υπάρχει  από  την  αγορά  και  να  προσφέρει  το  δικό  της  ξεχωριστό  προ’ι’όν.

Και  επειδή  δεν  υπάρχουν  τυποποιημένες  λύσεις  για  όλες  τις  λειτουργίες  των  Επιχειρήσεων  θα  πρέπει  αυτές  να  ανακαλύψουν  τρόπους  και  διαδικασίες  που  θα  τις  φέρουν  στην  πρωτοπορία  της  αγοράς  και  θα  διατηρούν  το  μερίδιό  τους  αλώβητο.

Στα  πλαίσια  αυτά η a-logica  που  είναι  κατ΄ ουσία  μία  Συμβουλευτική  Εταιρεία  υποστηρίζει  με  συνέπεια  Επιχειρήσεις  και  Φορείς  στην υλοποίηση  των  αναπτυξιακών  τους  σχεδίων.

Πελάτες  της a-logica είναι  οι  Επιχειρηματίες  που  επιθυμούν  την  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της Επιχείρησης  τους  και  τους  απασχολεί  ζωηρά  η  κερδοφορία  της δράσης  τους.

Ειδικές Λεπτομέρειες

Επωνυμία Επιχείρησης a - logica
Τηλέφωνο 2107294200
Fax 2107294202
Email a-logica@a-logica.gr
Προϊόντα / Υπηρεσίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ,ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ a-logica

Περιοχή

Αθήνα, Αττική
Βασ. Γεωργίου Β’ 49, 11634