Διαφημίστε σε μας την επιχείρησή σας

40€ / μήνα

Βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας και εμφανίζεται μόνο στο slider της αρχικής σελίδας. Το μέγεθος του banner πρέπει να είναι 1260x700 pixels.

25€ / μήνα

Βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας και εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες. Το μέγεθος του banner πρέπει να είναι 390x280 pixels.

20€ / μήνα

Βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας και εμφανίζεται σε τρεις σελίδες του κυρίως μενού. Το μέγεθος του banner πρέπει να είναι 390x280 pixels.