Σύλλογος συνταξιούων

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Επικοινωνία http://ssem.gr/
Δημιουργήθηκε από

Περιγραφή

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1948 με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και με έδρα την Αθήνα, Γ΄ Σεπτεμβρίου 8, Τ.Κ. 10432. Τηλέφωνο: 210-5222813 - 210-5222864, Fax: 210-5234806

  • Σκοπός του Συλλόγου η προάσπιση και διαφύλαξη των μελών του.
  • Λειτουργεί μέχρι σήμερα ανελλιπώς και αδιαταράκτως.
  • Στις 31/01/2011 αριθμούσε 7.750 μέλη
  • Σύμφωνα με την τελευταία από 7-4-2006,τροποποίηση του Καταστατικού, ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο ('Αρθρο 16, παρ.3), το οποίο απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος: Εμμανουήλ Βογιατζάκης, Αναπλ. Πρόεδρος: Ρήγας Γρηγόρης, Γεν. Γραμματέας: Μπεκιάρης Ανδρέας, Ταμίας: Χασαπόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Χαριτόπουλος Βασίλης, Αντιπρόεδρος: Ξανθόπουλος Κώστας, Έφορος λέσχης: Γεωργάς Δημήτρης, Μέλη: Τσιλώνης Χρήστος, Τσόκανος Βασίλης
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. (Kος Βογιατζάκης Εμμανουήλ) εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής Διοικητικής ή άλλης Αρχής ('Αρθρο 18, παρ.1).

Ειδικές Λεπτομέρειες

Επωνυμία Επιχείρησης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τηλέφωνο 210-5222813
Τηλέφωνο 2 210-5222864
Fax 210-5234806
Email info@ssem.gr

Περιοχή

Αθήνα, Αττική
Γ' Σεπτεμβρίου 8, 10432